Worldwide operating IPv4 Broker and Internet Number Resources provider. Buy, sell, rent & lease out IPv4 and IPv6 addresses. LIR registration & management, AS/PI registration & support RIPE | ARIN | APNIC | LACNIC
 

RIPE NCC – het RIR-overzicht en de belangrijkste termen die eigenaren van IP-subnetten moeten kennen

RIPE NCC geschiedenis

RIPE NCC (Réseaux IP Européens Network Coordination Centre) is het regionale internetregister (RIR) voor Europa, het Midden-Oosten en delen van Centraal-Azië met het hoofdkantoor in Amsterdam, Nederland.

De geschiedenis van RIPE NCC begint in november 1989, toen het eerste samenwerkingsforum RIPE zijn deuren opende voor alle partijen die geïnteresseerd zijn in IP-netwerken. Het eerste document waarin de RIPE NCC werd beschreven, werd gepubliceerd in september 1990. Later in maart 1992 werden in het Nederlands Nationaal Instituut voor Hoge Energie Fysica de eerste twee servers van de RIPE NCC opgezet. Vanaf april 1992 begon RIPE NCC met slechts 3 medewerkers. De eerste grote taak van het RIR was het optreden als Regionaal Internet Register (RIR) en het onderhouden van de zogenaamde RIPE Database, gecreëerd en ondersteund door vrijwilligers. Het doel van de RIPE-database was om informatie te verzamelen over het gebruik van adresruimte in de Europese regio. Als rechtspersoon is zij opgericht in november 1997 toen de Nederlandse versie van de statuten werd gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

Belangrijkste documenten:

Er zijn veel verschillende beleidsregels, maar de belangrijkste zijn:

 • RIPE-733. Het nieuwste IPv4-adrestoewijzings- en toewijzingsbeleid voor de RIPE NCC-serviceregio dat van kracht werd na het IPv4-tekort.
 • RIPE-738. IPv6-adrestoewijzing en toewijzingsbeleid
 • RIPE-757. Onafhankelijke bronnen voor internetnummers – Wijzigingen in contractuele relatie tussen sponsorende LIR en eindgebruiker
 • RIPE-682. RIPE-beleid voor bronoverdracht
 • RIPE-767. Vereisten voor de RIPE-database

Alles wat u moet weten over het beheer van internetadresruimte in de RIPE NCC-serviceregio:

IPv4-subnettypen

Er zijn vier typen bovenliggende IPv4-subnetwerken:

 1. ALLOCATED PA – IPv4-subnet toegewezen door RIPE NCC aan LIR
 2. ASSIGNED PI – IPv4-subnet toegewezen door RIPE NCC aan eindgebruiker
 3. LEGACY – IPv4-subnet toegewezen door IANA aan eindgebruiker (IANA heeft IPv4-netwerken direct toegewezen voordat RIR’s werden ingesteld)
 4. ASSIGNED ANYCAST – IPv4-subnet is door RIPE NCC toegewezen voor gebruik in TLD anycast-netwerken.

En er zijn vier IPv4-toewijzingstypen beschikbaar voor IPv4-eigenaren:

 1. ASSIGNED PA – een opdracht gemaakt door LIR aan eindgebruiker van ALLOCATED PA. Toegewezen PA is altijd kleiner dan ouder ALLOCATED PA
 2. SUB-ALLOCATED PA – een subtoewijzing door LIR aan de stroomafwaartse netbeheerder. Een downstream netbeheerder is bevoegd om kleinere opdrachten aan te maken (ASSIGNED PA)
 3. LIR-PARTITIONED PA –Deze status wordt ingesteld wanneer LIR de distributie wil documenteren en het beheer van toegewezen ruimte binnen hun organisatie wil delegeren. IPv4 LIR-PARTITIONED netwerk wordt niet als gebruikt beschouwd.
 4. LEGACY – een subnet dat is toegewezen door ouder LEGACY heeft de status LEGACY

Voorwaarden voor IPv4-overdracht

De belangrijkste voorwaarden en beperkingen voor IPv4-overdracht zijn:

 • Een IPv4-subnet kan de komende 2 jaar na de laatste toewijzing of overdracht niet worden overgedragen
 • Een IPv4 PA overdrachtsverzoek wordt gedaan door de aanbiedende partij.
 • Een IPv4 PI-overdrachtsverzoek wordt gedaan door het sponsoren van LIR van de aanbiedende partij of door de aanbiedende partij als het een LIR is
 • Een IPv4 Legacy overdrachtsverzoek kan door beide partijen worden gedaan.
 • Beide partijen zullen een geldig bedrijfsregistratiedocument overleggen waaruit de persoon blijkt die bevoegd is om namens het bedrijf op te treden en een overdrachtsovereenkomst. Er zijn verschillende typen overdrachtsovereenkomsten, afhankelijk van het type IPv4-subnet.

IPv4-toewijzingsbeperkingen:

 • Ten minste een deel van het IPv4-subnet dat is toegewezen door RIPE NCC (ALLOCATED PA) wordt aangekondigd binnen de RIPE NCC-serviceregio
 • Een ASSIGNED PI IPv4-subnet kan alleen worden gebruikt voor de eigen infrastructuur van de eindgebruiker en kan niet worden verhuurd.

IPv6-subnettypen

Er zijn twee typen bovenliggende IPv6-subnetwerken:

 1. ALLOCATED-BY-RIR – IPv6-subnet toegewezen door RIPE NCC aan LIR
 2. ASSIGNED PI – IPv6-subnet toegewezen door RIPE NCC aan eindgebruiker

En er zijn drie IPv6-toewijzingstypen beschikbaar voor IPv6-eigenaren:

 1. ALLOCATED-BY-LIR – een toewijzing door LIR aan eindgebruiker vanuit ALLOCATED-BY-RIR. ALLOCATED-BY-LIR is altijd kleiner dan de parent ALLOCATED-BY-RIR
 2. AGGREGATED-BY-LIR -is een aggregaat van verschillende kleinere toewijzingen van de grootte die is opgegeven in het kenmerk ’toewijzingsgrootte:’.
 3. ASSIGNED – Een opdracht kan alleen worden gebruikt voor het interne netwerk en netwerkdiensten van de Eindgebruiker die de opdracht heeft.

IPv6-overdrachtsbeperkingen:

 • De minimale PA-toewijzing die is toegestaan voor IPv6-overdracht is /32.
 • De minimaal toegestane PI-toewijzing voor IPv6-overdracht is /48.

IPv6-toewijzingsbeperkingen

 • Ten minste een deel van het IPv6-subnet dat is toegewezen door RIPE NCC (ALLOCATED-BY-RIR) wordt aangekondigd binnen de RIPE NCC-serviceregio
 • Een ASSIGNED PI-subnet kan alleen worden gebruikt voor de eigen infrastructuur van de eindgebruiker en kan niet worden verhuurd.

Overzicht ASN registratie

 • Om een ASN te registreren zijn minimaal 2 peeringpartners vereist
 • ASN wordt geregistreerd voor gebruik in de RIPE NCC-serviceregio.
 • ASN kan door LIR worden geregistreerd voor eigen gebruik of door LIR voor zijn klant (Sponsoring LIR).

Overzicht LIR-registratie

 • Een rechtspersoon, individuele ondernemer of een natuurlijke persoon kan een LIR . worden
 • RIPE NCC IPv4-adressenpool is leeg. Nadat u een /24 aanvraagt, wordt u op de wachtlijst geplaatst en moet u meer dan 229 kalenderdagen wachten op een /24 IPv4-toewijzing (gegevens op 8.09.2022)
 • Als u buiten de RIPE NCC-serviceregio bent geregistreerd, moet u aanvullende documenten overleggen waaruit blijkt dat u over een IT-infrastructuur in de RIPE NCC-serviceregio beschikt.

Adresruimte die u kunt ontvangen na de LIR-registratie.

 Op 25 november 2019 maakte RIPE NCC het IPv4-tekort bekend. Vanaf 25.11.2019 is RIPE-733 van kracht geworden en vindt een IPv4/24-toewijzing plaats via de wachtlijst.

Zonder aanvullende documenten kunt u als LIR een /29 IPv6 PA-netwerk en een ASN aanvragen. Voor ASN-registratie zijn 2 peeringpartners vereist.

Belangrijkste vereisten voor IPv4-toewijzingen

 • De subnetgrootte van IPv4-toewijzing die u kunt aanvragen is /24
 • PI IPv4-toewijzingsverzoeken worden niet geaccepteerd
 • Een /24 toegewezen PA wordt gebruikt binnen de RIPE NCC-serviceregio

Belangrijkste vereisten voor IPv6-toewijzingen

 • De minimale IPv6-toewijzingsgrootte in de RIPE NCC-serviceregio is een /32.
 • Voor IPv6-subnetten groter dan /29 is een toelichting en een gebruiksbeschrijving vereist.

Belangrijkste vereisten voor IPv6-toewijzingen (door RIR)

 • De minimale IPv6-toewijzingsgrootte is een /64
 • Voor IPv6-subnetten groter dan /48 is een toelichting en een gebruiksbeschrijving vereist.

Vragen? Neem contact met ons op via e-mail: info@voldeta.com

Volg ons voor de laatste artikelen en nieuws:

GermanRussiaFrenchLithuaniaEnglish